Core i5 , 1
Core i7 , 1
EliteBook , 6
Envy m6 , 1
Hp , 3
Pavilion , 2
ProBook , 1
Në fillim