125cc , 1
150 cc , 1
150cc , 12
50cc , 3
Në fillim