442 , 2
50080 , 1
543 , 3
WA , 2
WA 583 , 1
Në fillim