AGRO GEA

Ndërmarje per shitjen e makinave bujqësore.
AGRO GEA
fsh.Zhelinë Tetovë
Artanë
Në fillim