ALFA TEKS

Metrazhë tekstili me shumicë.
ALFA TEKS
XHELADIN HANA NR 4
Gjakovë
Në fillim