Përgjegjës/e për administratë dhe financa

Shpallja e kompanisë. Ofrohet punë nga: TOKA 14 Jan 09:45 Fshini, ndryshoni ose ripërtërini shpalljen tuaj
Çmimi:

-

Komuna: Prishtinë
Sektori : Kontabilitet dhe këshilla financiare
Detyrat
• Pranimi, kontrollimi dhe regjistrimi i faturave, kontratave dhe vendimeve;
• Proceson në kohë pagesat kundrejt faturave;
• Përgatit të gjitha raportet mujore/vjetore financiare;
• Përgatit pagat mujore, deklaratat mujore, tremujore dhe vjetore për pagesat e tatimeve të Administratës
• Tatimore të Kosovës;
• Menaxhon aktivitete ditore administrative dhe financiare, duke përfshirë burimet njerëzore (kontrata, pushimet, pagat, tatimet, trajnimet etj);
• Monitoron dhe menaxhon shpenzimet në kuadër të buxhetit të alokuar;
• Përpilon raporte të ndryshme financiare, sipas kërkesës së mbikqyrësit dhe/ose donatorëve;
• Bashkëpunon ngushtë me Drejtorin Ekzekutiv në përgatitjen e planit vjetor dhe buxhetit operacional;
• Siguron që të gjitha kërkesat e raportimit financiar të brendshëm të përmbushen në kohën e duhur dhe në rregull;
• Analizon informacionin financiar me theks të veçantë detyrimet dhe përgatitë bilancin e gjendjes, bilancin
e suksesit dhe raportet e tjera për të përmbledhur pozitën aktuale;
• Rishikon diskrepancat kontabile dhe rekomandon korrigjime;
• Identifikon dhe jep zgjidhje për te gjitha çështjet administrative dhe financiare;
• Trajnon stafin përkrahës (sipas nevojës).
• Kryen punë të tjera nga lëmi i kontabilitetit, financave ose punëve tjera administrative, sipas kërkesës.

Kualifikimet
• Diplomë universitare ne Administratë/Financa ose te ngjashme;
• Aftësi te shkëlqyeshme të organizimit dhe të menaxhimit të financave;
• Aftësi komunikimi në të folur dhe në të shkruar, në gjuhën shqipe dhe angleze;
• Njohuria në aplikimin e Quickbooks është e preferuar;
• Përvoja 1-3 vjeçare në administratë dhe menaxhim të financave është e dëshirueshme;
• Aftësi të mira organizimi dhe planifikimi;
• Njohuri të mira kompjuterike.
Nuk ka shpallje të vizituara
Në fillim