Libra per Inxhinieri Mekanike

Shitet nga: Makinisti 10 Mar 17:21 Fshini, ndryshoni ose ripërtërini shpalljen tuaj
Çmimi:

-

Komuna: Gjakovë
Libra per Inxhinieri Mekanike dhe te ngjashme.

1. Vodovod i Kanalizacija u Zgradama - 864 faqe
(Ujesjellesi dhe Kanalizimi ne Objekte- Ky liber i dedikohet projektanteve te instalimeve te ujësjellësit dhe kanalizimit në objekte te ndryeshme, etj.)

2. OBRADA MONTAZA TEHNOLOGIJA 862 faqe.

3. MATEMATIKA MEHANIKA -568 faqe

4. MASINSKI ELEMENTI-PROJEKTOVANJE-888 faqe.(Doracaku praktik permban te gjitha te dhenat e nevojshme per konstruktimin dhe llogaritjen e detajeve te makinave: Matjet, Akset dhe boshtet, Lidheset, transmetuesit dhembezor, Transmetuesit planetar, transmetuesit rripor, makinat speciale peshengritese etj....)

5. Molerova MODERNA NEORGANSKA HEMIJA-895 faqe
6. INDUSTRIJSKI RECNIK -Nemacko-srpskohrvatski-570 faqe
7. METALURGIJA RETKIH METALA- (Metallurgy of the rare metals) (Ge, In, Ti, Mo, Ta, W, U, Nb ....)-470 faqe

8. Proracun transporta fluida i cvrstih materijala cevima - 340 faqe

9. Alati i Pribori (Veglat dhe Pajisjet) - 330 faqe
9.1. Osnove Konstrukcija Alata i Pribora (Bazat e Konstruktimit të Veglave dhe Pajimeve) - 386 faqe.

10. Racunari NC, CNC, DNC- (Komponentet e sistemeve teknologjike fleksibile, transportni sistemi, merne masine, roboti, senzori, CAD)-333 faqe.
10.1. Numericki upravljane masine alatke i njihovo programiranje (Dirigjimi numerik i Makinave metalpërpunuese dhe programimi i tyre-)- 370 faqe.

11. Teorija Oscilacija (Teorija e Lëkundjeve) - 450 faqe.
12. Etazno Grejanje- 181 faqe.
13. Isparivanje i Uparivanje (Avullimi dhe Kondensimi) nga Dr. Z. Rant- Zagreb-280 faqe.
14. Deutsch fur Maschinenbauer (metallbearbeitung)-zagreb- 180 faqe.
15. Mehanicke Operacije (Usitnjavanje cvrtih materijala, Klasifikacija, sortiranje etj) nga Dr. Martin Bogner -165 faqe.
16. Ispitivanje motornih vozila -358 faqe.
17. Temeljenje masina sa primenom elasticnih izolatora oscilacija.- 280 faqe.
18. Dinamika Motornih vozila - 426 faqe.
19. Generatori Pare (Kaldajat e Avullit).
20. Livenje obojenih i lakih metala-516 faqe.
21. Automotive Handbook (Doracak Praktik per Automjete) nga BOSCH- Germany - from BentleyPublishers.com- 1232 faqe.
22. Toplifikacija i toplovodne mreze (daljinsko grejanje) -422 faqe

23. Zbirka Resenih Zadataka iz Dinamike (Përmbledhje e detyrave të zgjidhura nga Dinamika)-482 faqe
24. Fizicka Metalurgija-500 faqe
25. Efikasnost Sagorevanja Goriva u Funkciji Gorionika
Nuk ka shpallje të vizituara
Në fillim