BMW , 1
Honda , 5
Kawasaki , 1
Laverda , 1
Yamaha , 1
Në fillim