150 cc , 1
150cc , 9
ER-5 , 1
GPZ305 , 1
KMX 125 , 3
Në fillim