7 800 EUR
5 400 EUR
130 000 EUR
5 000 EUR
Në fillim