Prishtinë , 9893
Gjilan , 2260
Pejë , 1484
Ferizaj , 1314
Prizren , 1277
Lipjan , 1018
Mitrovicë , 695
Vushtrri , 671
Shfaqni të gjitha

Në fillim