Prishtinë , 9914
Gjilan , 2263
Pejë , 1487
Ferizaj , 1319
Prizren , 1280
Lipjan , 1023
Mitrovicë , 694
Vushtrri , 671
Shfaqni të gjitha

Në fillim