Prishtinë , 1856
Prizren , 77
Pejë , 40
Ferizaj , 36
Gjilan , 26
Mitrovicë , 18
Gjakovë , 17
Vushtrri , 16
Shfaqni të gjitha
Në fillim