32 000 EUR
1 250 EUR
53 000 EUR
78 000 EUR
Në fillim