A316i , 7
A319 , 17
A328 , 6
A3300 , 2
A390 , 3
A536 , 10
A6000 , 8
A606 , 1
A616 , 9
A850 , 5
iPhone 4 , 1
K3 Note , 4
K900 , 4
S850 , 3
S930 , 2
Vibe X2 , 6
Në fillim