6730b , 1
Compaq , 3
Core i7 , 2
EliteBook , 2
Envy 17 , 1
Hp , 1
Pavilion , 6
Në fillim