Pyetje rreth pagesës

Kontaktoni Qendrën për Përkujdesjen ndaj Konsumatorëve nëse nuk mund t‘i gjeni përgjigjet e pyetjeve tuaja më poshtë:

Mundësi shtesë për shpallje

Shpallësit mund të shtojnë mundësi shtesë për ta bërë shpalljen e tyre më të dallueshme.

  • Galeria – Shpallja juaj shfaqet në pjesën e Galerisë që ndodhet në anën e djathtë të faqeve të kërkimit. Galeria shfaq 3 shpallje njëkohësisht, duke i radhitur në mënyrë të rastësishme shpalljet që janë të lidhura me kriteret e kërkimit. Çmimi: 1,5 Eur + 18% TVSH.
  • Logoja e Kompanisë – Logoja e kompanisë tuaj shfaqet në anën e djathtë në hapësirën e shpalljes në faqet e kërkimit. Kjo mundësi është në dispozicion vetëm për kompani. Çmimi: 3,0 Eur + 18% TVSH.
  • Etiketimi Special – Shpallja juaj vihet në pah me një sfond të verdhë në faqet e kërkimit e cila bën atë të qëndrojë jashtë nga konkurrenca. Çmimi: 1,5 Eur + 18% TVSH.
  • Pozicionimi në Krye – Shpallja juaj shfaqet në mesin e shpalljeve kryesore që janë të lidhura me rezulatet e kërkimit. Pesë shpalljet e zgjedhura në mënyrë të rastësishme që janë të lidhura me kriteret e kërkimit shfaqen në pozitat kryesore të secilës faqe. Çmimi: 4,5 Eur + 18% TVSH.
  • Ripërtëritja Automatike – Shpallja juaj ripërtërihet automatikisht çdo 3 ditë (6 herë) gjatë një periudhe prej 18 ditësh. Çmimi: 3,0 Eur + 18% TVSH.
  • Merr SMS Lajmërime – Më nuk do të ketë nevoj të kontrolloni e-mail adresën tuaj gjatë gjithë kohës për marrjen e një mesazhi të ri. Merrni mesazhet tuaja përmes SMS. SMS Lajmërimet do të dërgohen vetëm për përgjigje të reja. Çmimi: 1,5 Eur + 18% TVSH për dy javë.
  • Shpallja Ekskluzive (Shpallësit Privat): Galeria + Etiketimi Special + Ripërtëritja Automatike + Pozicionimi në Krye + SMS Lajmërim. Çmimi: 6,0 Eur + 18% TVSH.
  • Shpallja Ekskluzive (Kompanitë): Galeria + Logoja e Kompanisë + Etiketimi Special + Ripërtëritja Automatike + Pozicionimi në Krye + SMS Lajmërim. Çmimi: 7,5 Eur + 18% TVSH.

Metodat e pagesës

Pagesa mund të kryhet përmes thirrjes telefonike ose kredit kartelës.

Procedura për kryerjen e pagesës përmes kredit kartelës:

Kur ju dëshironi të paguani përmes kredit kartelës, nga ju kërkohet të plotësoni numrin e kartelës , datën e skadimit dhe numrin CVC2/CVV2 (3 shifrat e fundit në anën e pasme të kartelës). Siguria në lidhje me transaksionet e kredit kartelës në MerrJep menaxhohet nga sistemi Raiffeisen Banka i cili përdor versionin e fundit të teknologjisë për mbrojtje SSL.

Pagesat mund të kryhen me kartela të llojit MasterCard ose Visa të cilat lejojnë pagesat online.

Pyetje të tjera rreth pagesës

Kompensimi

MerrJep rimburson shpenzimet e shpalljes vetëm në rast të ndonjë gabimi teknik ose manipulimi të shkaktuar nga ndonjë palë e tretë. Nuk është e mundshme të bëhet ndonjë rimbursim në raste të tjera. Nëse shpallja juaj shkel Rregullat e Shpalljes të MerrJep, ju do t'ju lejohet të ndryshoni dhe ridërgoni atë falas. MerrJep mbanë të drejtën për të vendosur nëse një shpallje shkel rregullat.

MerrJep nuk bën kompensimin e ndonjë dëmi financiar të shkaktuar tek shitësit ose blerësit si rezultati shpalljes të tyre në MerrJep.

Në fillim