8 400 EUR
6 650 EUR
5 800 EUR
3 300 EUR
4 450 EUR
20 EUR
Në fillim