Klinë | Teknikë e bardh dhe aparate shtëpiake | Furra dhe mikrovalë | Alfa Term

90H , 3
Në fillim