Prishtinë | Teknikë e bardh dhe aparate shtëpiake | Furra dhe mikrovalë | Alfa Term

90H , 26
Në fillim