Prishtinë , 9008
Prizren , 1982
Gjilan , 1698
Mitrovicë , 1328
Ferizaj , 1302
Pejë , 1259
Gjakovë , 863
Vushtrri , 329
Shfaqni të gjitha

195 000 EUR
250 000 EUR
Në fillim