Gjithë Kosova | Vendbanime | Tokë/Fusha dhe farma

Prishtinë , 10371
Gjilan , 2230
Pejë , 1636
Ferizaj , 1543
Prizren , 1484
Lipjan , 1088
Mitrovicë , 838
Besianë , 792
Shfaqni të gjitha

Në fillim