Si bëhet zhdoganimi i makinave - Tarifat, Dokumentet

Si bëhet zhdoganimi i makinave - Tarifat, Dokumentet


Sapo keni blerë veturë dhe jeni duke kërkuar më shumë informacione rreth procesit të zhdoganimit të saj? Ne kemi menduar për ju.

Nëse po planifikoni të importoni një veturë në Kosovë, duhet të jeni të vetëdijshëm për legjislacionin dhe kërkesat përkatëse Doganore. Në këtë artikull, ne do të mbulojmë informacionet më të rëndësishëm që duhet të dini në lidhje me zhdoganimin e një veture.

Pasi vetura juaj të jetë transportuar, hapi tjetër në proces është zhdoganimi i saj. Kjo procedurë përfshin pagimin e taksës dhe detyrimit të nevojshëm të importit Doganor.

Zhdoganimi i veturës bëhet tek pikat më të afërta Doganore në Kosovë. Disa nga vendet në të cilat opërojnë Pikat Doganore janë Prizren, Pejë, Podujevë, Terminalet në Prishtinë, Hani i Elezit etj.

Procedura që duhet ndjekur për zhdoganim të automjeteve

Sipas informacioneve që Dogana e Kosovës ka vendosur në faqen e tyre zyrtare, këto janë procedurat që duhen ndjekur për zhdoganim:

1.      Homologimi (Përputhshmëria me ligjet e trafikut në Kosovë)

2.      Zhdoganimi (Pagesa e taksave)

3.      Sigurimi

4.      Regjistrimi

5.      Dalja në qarkullim të lirë

1. Homologimi i automjetit

Homologimi është proedurë me të cilën vërtetohet funksionimi dhe përputhshmëria e të gjitha pjesëve të automjetit në tërësi të cilat kanë rëndësi për funksionimin e sigurtë dhe ekologjik të automjetit. 

Homologimi i automjeteve kryhet në “Qendrën e Automjeteve të Kosovës- QAK”  dhe përfshinë testimin e këtyre paisjeve:

• Testimi i paisjeve të sigurisë aktive të automjetit përfshirë frenat, mekanizmin drejtues, gomat, dritat, paisjet sinjalizuese, paisjet ndihmëse.

• Paisjet për siguri pasive të automjetit - rripat e sigurise, xhamat, paisjet e brendshme etj si dhe kërkesat e përgjithëshme të sigurisë së automjetit të cilat janë mrbojtja nga përdorimi i paautorizuar, matesi i shpejtësive, matësi i shpenzimit të karburantit etj. 

• Testimi i paisjeve ekologjike - testohen emetimet e gazrave qe lirohen nga motori, emetimi i pluhurit nga motori, emetimi i zhurmes, radiointerferencat dhe  pengesat tjera.

Të gjitha paisjet e lartëpërmendura verifikohen duke u bazuar në kriteret e rregulloreve të parashtruara në udhëzimin administrativ për homologim të automjeteve të Republikës së Kosovës.

1.1 Dokumentet e nevojshme për homologimin e automjetit

• Letërnjoftimin origjinal për persona fizik ose certifikata e biznesit për ata juridik

• Librezën e automjetit në rast se automjeti është i përdorur

• Në rast se automjeti është i ri duhet të paraqitet CoC – Certificate of Conformity (Certifikatat e përshtatshmërisë).

• Në rast se doganimi i automjeti është bërë para homoligimit, duhet të paraqitet dokumenti i unifikuar doganor, i njohur si DUD.

2. Procesi i zhdoganimit

Dokumentet që duhet t’I keni me vete për të filuar procesin e zhdoganimit të veturës janë:

• Dokumentin e Identifikimit

• Dokumenti i Unifikuar Doganor - DUD

• Librezën e regjistrimit të automjetit nga vendi i cili ka prejardhjen

Pasi të kompletoni dokumentacionin e nevojshëm ju duhet të drejtoheni tek njëra nga pikat Doganore më të afërta dhe t’i dorëzoni dokumentet tek agjentët doganor.

3. Sigurimi i automjetit

Pasi të keni mbledhur të gjitha informacionet e nevojshme për zhdoganim, ju duhet të drejtoheni tek njëra nga kompanitë e sigurimit në Kosovë dhe pastaj t’i dërgoni dokumentet e nevojshme në Qendrën Komunale për Regjistrimin e Veturave në Ministrinë e Punëve të Brendshme, ku edhe regjistrohen të dhënat për modelin, vitin, vjetërsinë dhe kilometrat e veturës.

3.1 Llojet e sigurimeve që ofrohen nga Kompanitë e Sigurimeve në Kosovë

Pavarësisht se si planifikoni që ta siguroni automjetin tuaj, këto janë opsionet e siguracionit që kompanitë e sigurimeve ofrojnë

TPL – Sigurimi TPL, është sigurim i autopërgjëgjësisë ndaj palëve të treta që nënkupton se ky sigurim ju mbulon dëmet e shkaktuara nga ju ndaj palëve të treta.

TPL plus – Sigurimi TPL plus ju ofron mbulesë siguruese për dëmet e shkaktuara nga ju tek të tjerët në territorin e Republikës së Maqedonisë Veriore dhe Republikës së Serbisë.

KASKO - Sigurimi KASKO ofron mbulueshmëri siguruese për dëmet totale apo të pjesshme që i shkaktohen mjetit tuaj motorik në rast të aksidentit si dhe  kompenson shpenzimet nga dëmet  si: shkatërrimi, humbja apo dëmtimi i mjetit motorik.

4. Regjistrimi i automjeteve

Regjistrimi i automjeteve bëhet në Qendrat për Regjistrim të Automjeteve në Kosovë të cilat funksionojnë në kuadër të Agjencisë për Regjistrim Civil (ARC), të Ministrisë së Punëve të Brendshme.

Automjetet të cilat janë në pronësi të personave fizik regjistrohen në bazë të vendbanimit apo vendqëndrimit të pronarit, ndërsa automjetet me pronësi të personave juridik duhet të regjistrohen duke u bazuar në certifikatën e biznesit.

4.1 Dokumentet e nevojshme për regjistrimin e automjetit

Bazuar në publikimet e "Ministrisë së Punëve të Brendshme" të Republikës së Kosovës, këto janë dokumentet e nevojshme të cilat ju duhen për regjistrimin e automjetit tuaj :

• Dëshmia mbi pronësinë e automjetit.

• Fatura e prodhuesit – shitësit të automjetit.

• Dokumenti origjinal i shtetit përkatës.

• Dokumenti i identifikimit të lëshuar nga organet e Kosovës.

• Polica e sigurimit e cila nuk duhet të jetë më e vjetër se pesëmbëdhjetë (15) ditë nga dita e lëshimit.

• Dokumenti unik doganor, në raste të veçanta edhe vendimi doganor.

• Dëshmia mbi pagesën e taksës administrative, e cila duhet të jetë e paguar brenda 30 ditësh.

• Dëshmia mbi pagesën e taksës rrugore dhe ekologjike për automjetin, e cila duhet të jetë paguar brenda 30 ditësh.

• Dëshmia mbi pagesën e taksës komunale.

5. Vlerësimi i automjetit

Vlerësimi i automjeteve të vjetra bëhet me anë të katalogut ndërkombëtarë “Shwacke”. Ndërsa vlerësimi i automjeteve të reja bëhet përmes faturës.

Normat e Taksës Doganore (10%), TVSH-së (16%) dhe Akciza sipas kubikazhës dhe vitit, kalkulohen dhe aplikohen në vlerën e automjetit.

Llogaritja e zhdoganimit të makinave mund të bëhet me anë të formulës për llogaritjen ë doganës së makinave e cila është:

(Vlera e automjetit x Taksa Doganore (10%) + Akciza) x 16% TVSH

Për të kuptuar dhe për të marr më shumë informacione rreth tarifave të akcizave ju lutemi klikoni në Akciza e Automjeteve.

Ju mund gjithashtu të përdorni edhe kalkulatorin e taksave për automjete duke klikuar këtu.

Ky kalkulator është krijuar nga Dogana e Kosovës në bashkëpunim me Institutin GAP. Kalkulatori është informativ dhe jo obligues. Ju lutemi vini re se vlera e veturës përcaktohet sipas vlerësimit të Doganës së Kosovës.

Në fillim

Uebfaqja jonë përdor Cookies për të përmirësuar eksperiencën tuaj në shfletimin e faqes. Duke klikuar "Unë pajtohem" ose duke vazhduar me përdorimin e uebfaqes, ju pajtoheni me përdorimin e Cookies. Nëse ju nuk pajtoheni, ju mund t'i ndryshoni parametrat e kërkimit në shfletuesin tuaj.

Më shumë informacione