Gjithë Kosova | Vendbanime | Tokë/Fusha dhe farma

Prishtinë , 608
Ferizaj , 204
Gjilan , 155
Pejë , 36
Lipjan , 34
Prizren , 22
Vushtrri , 14
Kastriot , 11
Shfaqni të gjitha

Në fillim